Mẫu Hợp đồng mua bán xe ô tô, xe máy cũ cập nhật mới nhất

Khi muốn mua bán xe máy, ô tô, những bên phải lập Hợp đồng mua bán xe bằng văn bản. Sau đây BieBlog xin ra mắt mẫu Hợp đồng mua bán xe máy, ô tô update mới nhất .

2.5 Những khoản lệ phí phải nộp khi sang tên xe máy, ô tô

2.4 Những nội dung bắt buộc phải có trong Hợp đồng mua bán xe

1. Hợp đồng mua bán xe là gì?

Theo lao lý tại Điều 430 Bộ luật Dân sự năm ngoái, hợp đồng mua bán gia tài là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán .

Tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Trong đó, nếu tài sản là động sản thì không phải đăng ký, nhưng nếu tài sản là xe máy, ô tô thì phải đăng ký theo quy định tại Thông tư 58 về đăng ký xe.

2. Những lưu ý khi lập Hợp đồng mua bán xe

2.1 Các bên tham gia ký kết hợp đồng

Mặc dù trên ĐK xe hầu hết chỉ có tên của một người, nhưng, nếu xe máy, ô tô có được trong thời kỳ hôn nhân gia đình trải qua mua bán, đấu giá … có sự góp phần của cả hai vợ chồng thì đó vẫn được coi là gia tài chung trong thời kỳ hôn nhân gia đình .Theo đó, khi thực thi Hợp đồng mua bán xe, phần bên bán phải liệt kê khá đầy đủ thông tin nhân thân của hai vợ chồng : Họ tên, năm sinh, CMND, CCCD, số Hộ chiếu, ngày cấp và cơ quan cấp, địa chỉ thường trú của hai vợ chồng, số điện thoại thông minh liên hệ …Nếu là gia tài riêng thì khi thực thi hợp đồng phải nêu rõ địa thế căn cứ chứng tỏ đây là gia tài riêng của người đó .

2.2 Về hình thức của Hợp đồng mua bán xe

Tại Thông tư 58/2020 / TT-BCA về ĐK xe, hình thức của hợp đồng, giấy bán, cho, khuyến mãi xe của cá thể phải có công chứng, xác nhận theo lao lý của pháp lý .Theo đó, Công văn 3956 / BTP-HTQTCT có lý giải việc công chứng, chứng thực tại tổ chức triển khai hành nghề công chứng có giá trị, mức độ bảo đảm an toàn pháp lý cao hơn ở Ủy Ban Nhân Dân xã, phường …Do đó, nếu hai bên mua và bán xe ô tô hoàn toàn có thể đến Văn phòng công chứng, phòng công chứng hoặc Ủy Ban Nhân Dân xã, phường để làm thủ tục công chứng, xác nhận .

Xem thêm: Hợp đồng mua bán xe có phải công chứng, chứng thực không?

Nội dung bài viết

2.3 Về xe máy, ô tô tham gia giao dịch mua bán

Xe máy, ô tô trong Hợp đồng mua bán này phải là gia tài được phép thanh toán giao dịch. Có nghĩa là không phải gia tài bị cấm, bị hạn chế mua bán, thuộc chiếm hữu của người bán hoặc người bán có quyền bán theo lao lý tại Điều 431 Bộ luật Dân sự năm ngoái .Ngoài ra, chiếc xe còn phải có vừa đủ sách vở hợp pháp như Giấy ĐK xe, đăng kiểm xe còn hạn ( nếu là ô tô ) … .Trong Hợp đồng, thường về chiếc xe mua bán sẽ khai theo thông tin trên ĐK xe về những nội dung sau :- Nhãn hiệu- Số loại- Số khung- Số máy

– Biển số ….

2.4 Những nội dung bắt buộc phải có trong Hợp đồng mua bán xe

– Tài sản mua bán, diễn đạt đặc thù và thực trạng pháp lý- Giá cả và phương pháp thanh toán giao dịch- Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên- Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại- Giải quyết tranh chấp trong hợp đồngTrong đó, Chi tiêu và phương pháp giao dịch thanh toán do hai bên thỏa thuận hợp tác. Nếu không có thỏa thuận hợp tác hoặc không thỏa thuận hợp tác được sẽ tính theo Chi tiêu trên thị trường và thanh toán giao dịch xác lập theo tập quán tại khu vực, tời điểm ký hợp đồng .

Bên cạnh đó, còn có thời hạn giao xe và nhận xe. Thời hạn này cũng được hai bên thỏa thuận.

2.5 Những khoản lệ phí phải nộp khi sang tên xe máy, ô tô

Khi mua, bán một chiếc xe, người mua cần đóng những khoản phí và lệ phí sau đây ( hoặc bên bán trả nếu thỏa thuận hợp tác ) :- Lệ phí trước bạ- Lệ phí ĐK, cấp biển số- Phí công chứng, xác nhậnhop dong mua ban xe

3. Một số mẫu hợp đồng  mua bán xe

3.1 Hợp đồng mua bán xe máy

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Tại Phòng Công chứng số …… thành phố …….. ( Trường hợp việc công chứng được triển khai ngoài trụ sở, thì ghi khu vực triển khai công chứng và Phòng Công chứng ), chúng tôi gồm có :

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):
Ông: ………………………………..Sinh ngày: …………………………

CMND : ……………………………. cấp ngày : … … …. … .. tại : … … … … … … …Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … …Cùng vợ là bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …CMND : ………………….. cấp ngày : ……………………………… tại : … … … … … …Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

Ông : … … … … … … … … … … … …. … … … … … .. Sinh ngày : … … … … …CMND : ……………………………… Cấp ngày : … … … …. … .. tại : … … … … …Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Hai bên đồng ý chấp thuận triển khai việc mua bán xe máy với những thỏa thuận hợp tác sau đây :

ĐIỀU 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A chấp thuận đồng ý bán và bên B chấp thuận đồng ý mua chiếc xe được miêu tả dưới đây :1. Đặc điểm xe :Biển số : … … … … … … … … … ………….. ;Nhãn hiệu : … … … … … … … … … … … .. ;Dung tích xi lanh : … … … … … … … … … .. ;Loại xe : … … … … … … … … … …. … … …. ;Màu sơn : … … … … … … … … … .. … … …. ;Số máy : … … … … … … … … … … … … … .. ;Số khung : … … … … … … … … … … … … …. ;Các đặc thù khác : … … … … … … … … …. ( nếu có )2. Giấy ĐK xe số : …………………….. do … … … … … .. cấp ngày … … … …

ĐIỀU 2. Giá mua bán và phương thức thanh toán

1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là : … … … … … … … …( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. )2. Phương thức thanh toán giao dịch : … … … … … … … … … … … …3. Việc thanh toán giao dịch số tiền nêu trên do hai bên tự thực thi và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

ĐIỀU 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao xe

… … … … … … … … … … … … … … .

ĐIỀU 4. Quyền sở hữu đối với xe mua bán

1. Bên mua có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai việc ĐK quyền sở hữu so với xe tại cơ quan có thẩm quyền ( ghi rõ những thỏa thuận hợp tác tương quan đến việc ĐK ) ;2. Quyền sở hữu so với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời gian triển khai xong những thủ tục ĐK quyền sở hữu xe ;

ĐIỀU 5. Việc nộp thuế và lệ phí công chứng

Thuế và lệ phí tương quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên mua chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp .

ĐIỀU 6. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quy trình triển khai Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; trong trường hợp không xử lý được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 7. Cam đoan của các bên

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết ràng buộc sau đây :1. Bên A cam kết :a ) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;b ) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý theo lao lý pháp lý ;c ) Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc ;d ) Thực hiện đúng và khá đầy đủ toàn bộ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong Hợp đồng này ;2. Bên B cam kết :a ) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;b ) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và những sách vở chứng tỏ quyền sở hữu ;c ) Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc ;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 8. Điều khoản cuối cùng

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này ;

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý chấp thuận tổng thể những pháp luật ghi trong Hợp đồng và ký, này trước sự xuất hiện của Công chứng viên ;3. Hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành thời gian những bên ký kết hợp đồng

BÊN A

( ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên )

BÊN B

( ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên )

3.2 Hợp đồng mua bán xe ô tô

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

Hôm nay, ngày … … tháng … … .. năm … .., tại … … … … … … Chúng tôi gồm :

Bên bán (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông : …………………………………. Sinh năm : ……………..CMND / CCCD số : ………………… do …………………………………… cấp ngày ………….Hộ khẩu thường trú tại : ……………………………………………………………………………..Bà : …………………………………. Sinh năm : ……………..CMND / CCCD số : …………………. do ………………………………….. cấp ngày ………..Hộ khẩu thường trú tại : …………………………………………………………………………………

Bên mua (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông : ……………………………….. Sinh năm : ……………..CMND / CCCD số : …………………. do …………………………………… cấp ngày …………Hộ khẩu thường trú tại : ……………………………………………………………………………..Hai bên chấp thuận đồng ý thực thi việc mua bán xe ô tô với những thỏa thuận hợp tác sau :

ĐIỀU 1: XE Ô TÔ MUA BÁN

Bên A là chủ sử hữu chiếc xe ô tô mang biển số … … … … theo giấy ĐK ô tô số … … … do … … … … … .. cấp ngày … … … … ĐK lần đầu ngày … … …. được mang tên … … … … … … … … .. tại địa chỉ : … … … … … …Nhãn hiệu : … … … … … … … … …Số loại : … … … … … …Loại xe : … … … … … … .Màu Sơn : … … … … … … …Số máy : … … … … … … .Số khung : … … … … … … … … ..Số chỗ ngồi : … … … … … …Đăng ký xe có giá trị đến ngày : … … … … … … ..

ĐIỀU  2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá mua bán chiếc xe nêu trên tại điều một của Hợp đồng được thỏa thuận hợp tác là : … … … … … … … .. VNĐ ( Bằng chữ : … … … … … … )Phương thức thanh toán giao dịch : … … … … … … … .Việc thanh toán giao dịch số tiền nêu trên do hai bên tự thực thi và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN XE

Việc giao nhận tiền, giao nhận xe và những sách vở tương quan do hai bên tự triển khai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN

Bên …. có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi việc ĐK quyền sở hữu so với xe nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền .Quyền sở hữu so với xe nêu tại Điều 1 đã được chueyern cho bên B, kể từ thời gian thực thi xong thủ tục ĐK quyền sở hữu xe .

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ, PHÍ

Thuế, phí tương quan đến việc mua bán chiếc xe nêu tại Điều 1 theo Hợp đồng này do Bên …. chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp .

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình thực thi Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng, xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; trong trường hợp không xử lý được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu Tòa án có thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết sau đây :1. Bên A cam kết :- Những thông tin về nhân thân, về gia tài mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;- Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .- Việc giao kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc – Thực hiện đúng và vừa đủ toàn bộ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong Hợp đồng này2. Bên B cam kết ràng buộc :- Những thông tin về nhân thân về quan hệ hôn nhân gia đình mà Bên B phân phối ghi trong hợp đồng là đúng thực sự ;- Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng những sách vở về quyền sử dụng đất ;3. Hai bên cam kết ràng buộc :- Đảm bảo tính đúng chuẩn, trung thực và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý nếu có sự trá hình về hồ sơ, sách vở cung ứng cũng như những hành vi gian lận hay vi phạm pháp lý khác tương quan tới việc ký kết hợp đồng này ;- Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;- Thực hiện đúng và rất đầy đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này ;2. Hai bên đã tự đọc nguyên văn, không thiếu những trang của bản Hợp đồng này và không nhu yếu chỉnh sửa, thêm, bớt bất kể thông tin gì trong bản hợp đồng này và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này ;3. Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian những bên ký vào Hợp đồng này .

BÊN BÁN

( Ký, ghi rõ họ tên )

BÊN MUA

( Ký, ghi rõ họ tên )

4. Thủ tục mua bán xe được tiến hành thế nào?

Hiện nay, thủ tục mua bán xe máy, ô tô cũ được thực thi theo lao lý tại Thông tư 58/2020 / TT-BCA với những bước sau đây :- 02 bên ký Hợp đồng mua bán xe có công chứng hoặc chứng thực (nếu công chứng thì ký Hợp đồng mua bán tại Phòng công chứng/Văn phòng công chứng; chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã);- 02 bên ký Hợp đồng mua bán xe có công chứng hoặc xác nhận ( nếu công chứng thì ký Hợp đồng mua bán tại Phòng công chứng / Văn phòng công chứng ; chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã ) ;

– Nộp lệ phí trước bạ (Lệ phí trước bạ xe máy nộp tại Chi cục thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, hiện nay, người dân có thể khai, nộp lệ phí trước bạ qua mạng);

– Sang tên xe cũ tại cơ quan Công an có thẩm quyền ( người bán nộp lại ĐK và biển số xe cho Công an đã cấp ĐK xe, bên mua đi ĐK xe ) .

Trên đây là mẫu Hợp đồng mua bán xe chi tiết và thông dụng nhất. Để tìm hiểu thêm các thông tin về các giao dịch dân sự, hay có thắc mắc nào về việc mua bán xe, bạn đọc vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ. Để biết chi tiết hơn về thủ tục sang tên xe máy, ô tô, bạn đọc tham khảo bài viết sau:

>> Thủ tục sang tên xe ô tô nhanh nhất

Source: https://bieblog.com
Category : Ô tô