Sự vật là gì? Các danh từ chỉ sự vật? Ví dụ về từ chỉ sự vật?

Sự vật là gì ? Các danh từ chỉ sự vật ? Ví dụ về từ chỉ sự vật ?

Như tất cả chúng ta đã biết trong từ điển tiếng Việt cũng nêu rõ khái niệm sự vật là cái gì. Sự vật là danh từ chỉ những cái sống sót được nhờ nhận thức, có ranh giới rõ ràng, phân biệt với những cái sống sót khác. Khi nói về khá niệm sự vật là gì đã được giải đáp trong những chương trình học Tiếng Việt lớp 1, 2 và đi sâu tìm hiểu và khám phá trong chương trình học lớp 3.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Nội dung bài viết

1. Sự vật là gì?

Sự vật là những danh từ chỉ con người, vật phẩm, cây cối, hiện tượng kỳ lạ, khái niệm, đơn vị chức năng, … Ở từ điển tiếng Việt sự vật được định nghĩa là danh từ chỉ những cái sống sót được trải qua nhận thức có ranh giới rõ ràng, phân biệt với những cái sống sót khác nhau. Do đó, có thẻ hiểu sự vật là những thứ sống sót hữu hình, nhận ra được. Hay hoàn toàn có thể hiểu những từ ngữ chỉ sự vật là những danh từ có khái niệm bao quát, phản ánh về người, vật, hiện tượng kỳ lạ hoặc đơn vị chức năng, …. Từ đó, phản ánh được đặc thù, hình ảnh hay quy mô phỏng rõ ràng về chủ thể ; trải qua trong thực tiễn khách quan để được biểu lộ trong ngôn từ miêu tả. + Mô phỏng đơn cử, đúng chuẩn chủ thể trải qua trong thực tiễn khách quan. + Phản ánh hình ảnh, đặc thù. + Tồn tại được và nhận ra được. Từ khái niệm sự vật, hoàn toàn có thể vấn đáp cho câu hỏi Từ chỉ sự vật là gì ? Như sau : Từ chỉ sự vật là từ chỉ tên gọi của : – Con người, những bộ phận của cong người .
– Con vật, những bộ phân của con vật. – Các từ ngữ chỉ thời tiết, thời hạn : Mùa hè, mùa thu, gió, mưa, nắng, … – Những vật phẩm, đồ vật hàng ngày : Thước, chảo, nồi, bếp gas, … – Những từ ngữ chỉ vạn vật thiên nhiên : Núi, hồ, đồi, biển, mây, sông, ao, rừng, …

Từ chỉ sự vật tiếng anh là ” Word for things” 

2. Các danh từ chỉ sự vật:

Danh từ chỉ sự vật là danh từ nêu tên từng loại hoặc từng thành viên người, vật hay hiện tượng kỳ lạ, tên địa điểm, tên địa phương, … Ví dụ : Bác sĩ, giáo viên, học viên, máy tính, TP.HN, tác phẩm, nắng, mưa, ….

Phân loại danh từ chỉ sự vật: Danh từ chỉ người Là một phần của danh từ chỉ sự vật. Danh từ chỉ người là chỉ tên riêng, chức vụ hay nghề nghiệp của một người.

Danh từ chỉ vật phẩm là những vật thể được con người sử dụng trong đời sống. Ví dụ : Thước, sách, vở, máy tính, cuốc, xẻng, ….

Danh từ chỉ con vật:

Danh từ chỉ con vật là những sinh vật sống sót trên Trái Đất, phải kể đến như con bò, con chó, con chuột, …

Danh từ chỉ hiện tượng

Danh từ chỉ hiện tượng kỳ lạ là những danh từ chỉ sự vật xảy ra trong khoảng trống và thời hạn. Đó hoàn toàn có thể là những hiện tượng kỳ lạ tự nhiên mà con người hoàn toàn có thể nhận thấy, nhận ra được và cảm nhận qua những giác quan. Ví dụ về danh từ chỉ hiện tượng kỳ lạ đó là mưa, nắng, sấm, bão, động đất, …. Các hiện tượng kỳ lạ xã hội như cuộc chiến tranh, đói nghèo, …

Danh từ chỉ khái niệm

Danh từ chỉ khái niệm là những danh từ chỉ sự vật mà ta không cảm nhận được bằng giác quan như ý thức, ý nghĩa, …. Đây cũng là loại danh từ không chỉ vật thể, vật liệu hay những đơn vị chức năng sự vật đơn cử .
Danh từ chỉ khái niệm dùng để biểu lộ những khái niệm trừu tượng như đạo đức, thái độ, năng lực, …. Các khái niệm này chỉ sống sót trong nhận thức của con người, không cụ thể hóa được.

Danh từ chỉ đơn vị

Là những từ chỉ đơn vị chức năng những sự vật, địa thế căn cứ vào đặc trưng ngữ nghĩa, khoanh vùng phạm vi sử dụng, ta hoàn toàn có thể chia danh từ thành những loại sau đây : + Danh từ chỉ đơn vị chức năng tự nhiên : Các danh từ này chỉ rõ loại sự vật nên còn còn là danh từ chỉ loại. Đó là những từ như con, cái, chiếc, mẩu, miếng, quyển, …. + Danh từ chỉ đơn vị chức năng đúng mực : Các danh từ dùng để tính đếm, đo đếm những sự vật, vật liệu, … Ví dụ như cân, yến, tạ, tấn, …. + Danh từ chỉ đơn vị chức năng ước đạt : Dùng để tính đếm những sự vật sống sót dưới dạng tập thể, tổng hợp. Ví dụ như : bộ, đôi, cặp, dãy, tá, nhóm, …. + Danh từ chỉ đơn vị chức năng thời hạn : Giây, phút, tuần, tháng, mùa vụ, … .. + Danh từ chỉ đơn vị chức năng hành chính : Thôn, xóm, huyện, phường, … .

3. Ví dụ và một số bài tập về từ chỉ sự vật:

Các loại từ chỉ sự vật gồm có những loại danh từ sau : – Danh từ chỉ người : là danh từ chỉ người nằm trong một phần của danh từ chỉ sự vật. Danh từ chỉ người là chỉ tên riêng, nghề nghiệp, chức cụ của một người. Ví dụ như : Nguyễn Thị Huyền ; Bí Thư, quản trị nước, … – Danh từ chỉ vật phẩm : Là những vật thể được con người sử dụng trong đời sống. Ví dụ như : Quạt, bút, thước, nồi, sách, lược, … – Danh từ chỉ khái nhiệm : Là những danh từ chỉ sự vật mà ta không hề cảm nhận trực tiếp bằng giác quan được. Ví dụ như : Quan điểm, thói quen, mối quan hệ, đạo đức, tính cách, cảm hứng … – Danh từ chỉ hiện tượng kỳ lạ : Là loại danh từ chỉ sự vật mà tất cả chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được bằng giác quan. Hiện tượng là toàn bộ những gì xảy ra trong một khoảng chừng thời hạn, khoảng trống. Những hiện tượng kỳ lạ tự nhiên mà con người hoàn toàn có thể nhận thấy .
Ví dụ như : Bão lũ, sấm chớp, sét, nắng, … Một số hiện tượng kỳ lạ xã hội như : Chiến tranh, nghèo nàn, áp lực đè nén … – Danh từ chỉ đơn vị chức năng : Có thể hiểu theo hai góc nhìn, hiểu theo nghĩa rộng thì danh từ chỉ đơn vị chức năng là những từ chỉ đơn vị chức năng những sự vật và hiểu theo góc nhìn địa thế căn cứ theo đặc trưng ngữa nghĩa vào khoanh vùng phạm vi sử dụng thì hoàn toàn có thể chia danh từ thành những đơn vị chức năng nhỏ hơn, gồm có : + Danh từ chỉ đơn vị chức năng tổ chức triển khai, hành chính : Ví dụ như tỉnh, thôn, trường, xóm, nhóm, lớp, tiểu đội, … + Danh từ chỉ đơn vị chức năng thời hạn : Ví dụ như giây, phú, giờ, ngày, buổi, mùa, … + Danh từ chỉ đơn vị chức năng tự nhiên : Là danh từ này chỉ rõ những loại sự vật, do đó nó còn được gọi là danh từ chỉ loại. Ví dụ như chiếc, miếng, cục, hạt, tờ, con, giọt, … + Danh từ chỉ đơn vị chức năng đúng mực : Là những danh từ dùng để đo đếm, tính đếm xác sự vật, vật liệu, vật tư, … Ví dụ như km, kg, ml, lít, … + Danh từ chỉ đơn vị chức năng ước đạt : Là dùng để tính đếm những sự vật sống sót ở dạng tổng hợp, lập thể. Ví dụ như đàn, dãy, nhóm, cặp, …

Các dạng bài tập liên quan đến từ chỉ sự vật

Hiện nay, trên trong thực tiễn có rất nhiều dạng bài tập khác nhau tương quan đến từ chỉ sự vật. Tuy nhiên, trong bài viết thời điểm ngày hôm nay chúng tôi sẽ ví dụ một số ít dạng bài tập thông dụng.

Ví dụ: Hãy xác định từ ngữ chỉ sự vật trong bài thơ sau đây.

“ Hương rừng thơm đồi vắng, Nước suối trong thầm thì, Cọ xòe ô che nắng, Râm mát đường em đi. Hôm qua em tới trường, Mẹ dắt tay từng bước ,
Hôm nay mẹ lên nương, Một mình em tới lớp. … ” Ví dụ như : Hãy xác lập những từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sa đây của nhà thơ Huy Cận : “ Tay em đáng răng Răng trắng hoa nhài Tay em chải tóc Tóc ngời ánh sáng. ”
Từ chỉ sự vật là những từ dùng để chỉ tên của cây cối, con người, hiện tượng kỳ lạ, vật phẩm, con vật, cảnh vật. Một số ví dụ về những từ chỉ sự vật : + Ví dụ từ chỉ sự vật về con người : Cô giáo, thầy giáo, bố, mẹ, anh, chị, bạn, … + Ví dụ từ chỉ sự vật về vật phẩm : chiếc bút, quyển vở, bàn học, ghế ngồi, xe đạp điện, … + Ví dụ từ chỉ sự vật về con vật : Chó, mèo, chim, trâu, bò, sư tử, cá voi, … + Ví dụ từ chỉ sự vật về cây cối : Hoa hồng, cây táo, cây chanh, cây ổi, … + Ví dụ từ chỉ sự vật về cảnh vật : làng quê, con sông, đồi, núi, bờ biển, … + Ví dụ từ chỉ sự vật về hiện tượng kỳ lạ : Mưa, nắng, gió, bão, sấm, sét, …

Một số bài tập về sự vật, từ chỉ sự vật

Bài tập 1 : Tìm những từ chỉ sự vật trong câu thơ sau : “ Tay em đánh răng Răng trắng hoa nhài Tay em chải tóc Tóc ngời ánh mai. ”

Gợi ý đáp án: Các từ chỉ sự vật đó là: tay em, răng, hoa nhài, tóc và ánh mai.

Bài tập 2 : Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong những câu sau : Hai bàn tay em
Như hoa đầu cành Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Cánh diều như dấu “ á ” Ai vừa tung lên trời. Ơ, cái dấu hỏi Trông ngộ ngộ ghê Như vành tai nhỏ Hỏi rồi lắng nghe .

Gợi ý đáp án:

1. Hai bàn tay em được so sánh với hoa đầu cành 2. Mặt biển được so sánh với tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch 3. Cánh diều được so sánh với dấu “ á ” 4. Dấu hỏi được so sánh như vàng tai tai nhỏ. Bài tập 3 : Xác định từ chỉ sự vật trong bài thơ sau : “ Mẹ ốm bé chẳng đi đâu Viên bi cũng nghỉ, quả cầu ngồi chơi
Súng nhựa bé cất đi rồi Bé sợ tiếng động nó rơi vào nhà

Mẹ ốm bé chẳng đòi quà

Bé thương mẹ cứ đi vào đi ra ”

Gợi ý đáp án

Các từ chỉ sự vật đó là : mẹ, bé, viên bi, súng nhựa, quả cầu và quà.

Source: https://bieblog.com
Category : Style