Chỉ số EPS là gì?

Chỉ số EPS là gì?

EPS ( Earnings per share ), là doanh thu sau thuế của công ty phân chia trên một CP thường thì đang được lưu hành ở trên thị trường .
EPS là một trong nhiều chỉ số được nhà đầu tư sử dụng để lựa chọn CP, dựa trên năng lực tạo ra doanh thu của một công ty ( hay dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ) cũng như nhìn nhận về sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai .EPS được tính bằng cách chia thu nhập ròng mà công ty kiếm được trong một kỳ báo cáo giải trình ( quý hoặc năm ) với tổng số CP hiện đang được lưu hành của công ty trong cùng kỳ. Vì số CP đang lưu hành hoàn toàn có thể giao động, nên khi đo lường và thống kê, việc sử dụng lượng CP lưu hành trung bình trong kỳ sẽ đem lại tác dụng đúng mực hơn .

EPS chia làm 2 loại, bao gồm EPS cơ bản (Basic EPS) và EPS pha loãng (Diluted EPS), có công thức tính khác nhau:

Bạn đang đọc: Chỉ số EPS là gì?

EPS cơ bản :
Chỉ số EPS là gì?
EPS pha loãng :
Chỉ số EPS là gì? - 1

Ví dụ, lợi nhuận sau thuế công ty A năm 2021 là 431 tỷ đồng. Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu lưu hành trong kỳ của công ty A là 41,7 triệu cổ phiếu. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là khoảng 10.335 đồng.

Công ty dự kiến phát hành thêm 43 triệu CP, khi đó, EPS pha loãng còn khoảng chừng 5.089 đồng .

Nếu các nhà đầu từ chỉ quan tâm đến chỉ số EPS cơ bản, bỏ qua việc dự đoán EPS pha loãng trong tương lai có thể dẫn đến những quyết định chưa chính xác. Vậy nên, báo cáo kết quả kinh doanh của công ty luôn cần đến hai chỉ số là EPS cơ bản và EPS pha loãng.

EPS cơ bản và EPS pha loãng được ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất của một công ty.
EPS cơ bản và EPS pha loãng được ghi nhận trong Báo cáo kinh tế tài chính hợp nhất của một công ty .
Trên thực tiễn, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tìm chỉ số EPS của doanh nghiệp qua Báo cáo kinh tế tài chính hợp nhất của doanh nghiệp ( công ty CP ) .Một doanh nghiệp có EPS tăng không thay đổi trong vòng nhiêu năm thì được nhìn nhận là một doanh nghiệp có nền tảng tốt. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên chỉ địa thế căn cứ vào EPS làm một thước đo kinh tế tài chính duy nhất mà tìm hiểu thêm tích hợp với việc nghiên cứu và phân tích những chỉ số khác. Trong đó, điển hình nổi bật nhất là những chỉ số như P / E ( tỷ suất giá theo thu nhập ), ROA ( tỷ suất sinh lời trên gia tài ), ROE ( tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu ), tỷ số giao dịch thanh toán bằng tiền mặt, tỷ số thanh toán giao dịch nhanh.

Source: https://bieblog.com
Category : Style